torsdag 19 september 2013

Ingenting är enkelt

Arbetet går framåt i den sk Kexkommitten. Krigsmaterielexportkommittén ( som är det fullständiga namnet) är en av regeringens tillsatt kommitté för att utreda möjligheterna att skärpa reglerna för export av krigsmateriel och eventuella konsekvenser av detta. 
Meningen är att vi skall undersöka om det går att skärpa kriterierna för vilka länder som kan anses som diktaturer och därmed exploderas som kunder för svensk vapenexport.
Alliansen var ganska motsträviga när det gällde att tillsätta utredningen men riksdagen blev till sist enig och tvingade därmed regeringen därtill. Det här var ett svar på den opinion som uppstod efter diverse vapenaffärer till länder vilka verkligen kan ifrågasättas om de är demokratiska och där man kan misstänka att vapnen kan användas för att förtrycka den egna befolkningen. Tex Saudiarabien. 

Nu har vi kommit en bit på väg. Vi har samlat kunskap och kanske blivit klokare men inte blir det enklare ju mer vi vet. Hur definierar vi krigsmateriel? Till vad kan produkterna användas?  Kan de användas i helt fredliga syften? Vad är en demokrati? Vad kännetecknar en diktatur? Vilka länder är på väg att bli demokratier? Hur vet vi när de är där? Vad behöver ett land för att leva upp till kravet på att ta ansvar för sitt territorium?

Frågorna är många och svaren få men vem har sagt att det ska vara enkelt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar