torsdag 5 september 2013

Gemensamma värden i Europa

På interparlamentarisk konferens för EU:s utrikes- säkerhets- och försvarsfrågor kan man tycka att det är mycket snack och lite verkstad. Om man tränger lite djupare och lyssnar lite närmare kan man dock upptäcka att här finns mycket gemensamt som inger hopp.
Här finns en tro på att Europa kan spela en avgörande roll och vara en stark kraft för att förebygga och lösa konflikter. Det finns ett historiskt minne av katastrofer som kan förebyggas om man ser till det som förenar i stället för att fokusera på skillnader. Det finns en vilja att använda diplomatiska och politiska medel för att lösa konflikterna i Mellanöstern och förtroende för Europas mjuka maktmedel.
Dessutom inleddes dagens session med en film om litauernas modiga motstånd och kamp för självständighet i mars 1990. Nyttig påminnelse om att fred och demokrati inte är självklara tillstånd. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar