tisdag 8 oktober 2013

Ny chans på folkhögskola

Jag har just besökt Marieborgs folkhögskola i Norrköping som har förberedande folhögskolekurser för personer som inte klarat gymnasiet. Här erbjuds en ny chans att motivera sig för vidare studier. En individanpassad studieplan, ett bemötande och ett förhållningssätt som sätter personen i centrum och som får 75 % att gå vidare på folkhögskola och därmed bra möjligheter till att få behörighet till högskola eller jobb. Frågor som inställer sig är varför den vanliga skolan inte lyckas bättre med att möta eleverna på ett mer individualiserat sätt, varför det inte satsas mer på folkhögskolor och varför studiestödssystemet inte är anpassat efter de behov som finns. Alla tjänar på att ungdomarna får utbildning och jobb och här ser vi ett bra exempel på hur man kan arbeta. 

torsdag 19 september 2013

Ingenting är enkelt

Arbetet går framåt i den sk Kexkommitten. Krigsmaterielexportkommittén ( som är det fullständiga namnet) är en av regeringens tillsatt kommitté för att utreda möjligheterna att skärpa reglerna för export av krigsmateriel och eventuella konsekvenser av detta. 
Meningen är att vi skall undersöka om det går att skärpa kriterierna för vilka länder som kan anses som diktaturer och därmed exploderas som kunder för svensk vapenexport.
Alliansen var ganska motsträviga när det gällde att tillsätta utredningen men riksdagen blev till sist enig och tvingade därmed regeringen därtill. Det här var ett svar på den opinion som uppstod efter diverse vapenaffärer till länder vilka verkligen kan ifrågasättas om de är demokratiska och där man kan misstänka att vapnen kan användas för att förtrycka den egna befolkningen. Tex Saudiarabien. 

Nu har vi kommit en bit på väg. Vi har samlat kunskap och kanske blivit klokare men inte blir det enklare ju mer vi vet. Hur definierar vi krigsmateriel? Till vad kan produkterna användas?  Kan de användas i helt fredliga syften? Vad är en demokrati? Vad kännetecknar en diktatur? Vilka länder är på väg att bli demokratier? Hur vet vi när de är där? Vad behöver ett land för att leva upp till kravet på att ta ansvar för sitt territorium?

Frågorna är många och svaren få men vem har sagt att det ska vara enkelt?

tisdag 17 september 2013

Överraskningar

Vid dagens högtidliga invigning av riksmötet bjöds inte på några större överraskningar när Fredrik Reinfeldt presenterade regeringsförklaringen. Den som hade förväntat sig att få höra en början till valplattform med nya vallöften måste ha blivit besviken. Det mesta har vi hört förut och vi fick bekräftelse på att regeringen är trött och inte har några idéer om hur den höga arbetslösheten skall minska, hur skolresultaten skall bli bättre och hur kvaliteten i välfärden skall öka. 
Den enda överraskning statsministern bjöd på var en regeringsombildning. Gunilla Carlsson entledigas, vilket skapade en viss oro på den moderata delen av östgötabänken tills meddelandet om hennes avsägelse av riksdagsuppdraget kom.
Dagens stora överraskning var dock operaföreställningen Mozarts Trollflöjten. Inte visste jag att opera kan vara så roligt och underhållande. 

torsdag 5 september 2013

Gemensamma värden i Europa

På interparlamentarisk konferens för EU:s utrikes- säkerhets- och försvarsfrågor kan man tycka att det är mycket snack och lite verkstad. Om man tränger lite djupare och lyssnar lite närmare kan man dock upptäcka att här finns mycket gemensamt som inger hopp.
Här finns en tro på att Europa kan spela en avgörande roll och vara en stark kraft för att förebygga och lösa konflikter. Det finns ett historiskt minne av katastrofer som kan förebyggas om man ser till det som förenar i stället för att fokusera på skillnader. Det finns en vilja att använda diplomatiska och politiska medel för att lösa konflikterna i Mellanöstern och förtroende för Europas mjuka maktmedel.
Dessutom inleddes dagens session med en film om litauernas modiga motstånd och kamp för självständighet i mars 1990. Nyttig påminnelse om att fred och demokrati inte är självklara tillstånd. 

tisdag 3 september 2013

Framtidens företag

Igår var jag inbjuden att besöka Unmanned System Group i Linköping. Företaget utvecklar och tillverkar  obemannade spaningsflygplan.

Produkterna och tekniken har potential för enorma användningsområden. Från ganska självklara områden som tex  kustbevakning, för att förhindra smuggling och upptäcka oljeutsläpp eller övervakning av stora områden för att snabbt upptäcka och släcka skogsbränder till sådant som bara fantasin sätter gränser för. Det kan handla om att  bevaka nationalparker i Afrika för att förhindra att tjuvskyttar utrotar hotade djurarter eller att exakt ange när det är dags att skörda sojabönorna på fälten i Uruguay och därmed undvika stora ekonomiska förluster. Kanske flickorna i efterkrigstidens Afghanistan kan gå säkert till och från skolan med hjälp av övervakning av riskabla områden? 
 
UAV:er eller drönare som vissa vill kalla dem har fått oförtjänt dåligt rykte. USA:s attacker i Pakistan och Jemen har drabbat många civila. Det här brottet mot folkrätten och krigets lagar förknippar många med obemannade farkoster men att angripa civila är alltid fel oberoende av vilket vapen det sker med. UAV-teknik kan, rätt använt, bidra till en fredligare och tryggare värld, både vad gäller civila och militära användningsområden. 

Sen är det ju jättekul att man väljer att etablera sig i Linköping för där finns så mycket tekniskt kunnande och  erfarenhet av flygteknik. Det här är exempel på kunskapsintensiva framtidsföretag som kan ge de kvalificerade jobb som vi så väl behöver för att klara välfärden. En utmaning för företaget är att rekrytera kompetenta verkstadsarbetare. Här ser vi följderna av den moderatledda regeringens misslyckade utbildningspolitik. Kloka ungdomar väljer bort utbildningar som inte leder till möjligheter för att gå vidare till högre studier. Sverige behöver en mer framtidsinriktad regering som leds av framtidspartiet Socialdemokraterna.

Nygammal bloggare

Nu är jag tillbaka i riksdagshuset efter en makalös sommar. Här väntade en jättehög med post som jag nu lyckats arbeta ner till halva storleken. Annat arbete som väntar är motionsskrivning. Jag lägger en del gamla som inte bifallits men som fortfarande äger giltighet: Utländska studenter måste kunna ta sina platser på svenska universitet, Östergötland bör bli ett försökslän med sociala företag och barn som ramlat mellan stolarna när de felaktigt placerats i särskola måste bli kompenserade.
Nya ämnen som ska bli till motioner är: Utökade  folkhälsomål och uppvärdering av omvårdnadsforskning.

Jag har också ambitionen att bli en flitig twittrare. Följ mig på @annleso. Vår mycket tålmodige valkretsombudsman är min lärare och instruktör.